Deze tentoonstelling laat de eeuwenoude relatie tussen de haven en de stad zien, vanaf het moment dat een dam in de Amstel werd aangelegd tot in de toekomst.

verbonden door de eeuwen heen
Aan de hand van verschillende objecten en verhalen, die zich op specifieke plekken in de haven en de stad hebben afgespeeld, wordt de bezoeker meegenomen in het heden, verleden en toekomst van de verbintenis tussen de haven en de stad. De tentoonstelling start in de 13e eeuw en eindigt met een blik op de toekomst. In de eerste periode staan de vorming van de stad en de haven centraal. Door middel van archeologische vondsten wordt geïllustreerd hoe Amsterdam en haar haven uitgroeiden tot de belangrijkste haven van de Nederlanden. In de periode daarna, van 1600 tot en met 1800, groeien haven en stad zelfs uit naar een toegangspoort tot de wereld. Aan het einde van de 19e eeuw beleeft de haven een tweede bloeiperiode. De stoomvaart komt op en scheepsbouw is belangrijk voor de werkgelegenheid. Vandaag de dag zijn haven en stad nog steeds nauw verbonden. Thema’s als gebiedsontwikkeling en huisvesting staan hoog op beide agenda’s. Ook wordt er naar de toekomst gekeken met onderwerpen als energie, duurzaamheid en mobiliteit.

interactief en verdiepend
Naast de verschillende objecten en schilderijen, worden ook verhalen verteld via verschillende spellen. Zo kunnen bezoekers zelf een schip klaarmaken voor vertrek door producten te ‘kopen’ die hiervoor nodig zijn. En wordt de diversiteit van de haven getoond in een spel over overslag, waar goederen zo efficiënt mogelijk naar hun bestemming gebracht moeten worden. Daarnaast worden bezoekers uitgedaagd om mee te denken over de toekomst. Via verschillende dilemma’s kunnen ze zien welke invloed bepaalde keuzes hebben op zowel de haven als de stad.

De haven is lange tijd een van de belangrijkste werkgevers van de stad geweest. Veel mensen uit Amsterdam, maar ook van ver daarbuiten, hebben in de haven gewerkt. De tentoonstelling vertelt hun verhaal. Wie waren ze? Waar kwamen ze vandaan? En wat deden ze in de haven? Maar ook tegenwoordig werken er nog steeds tienduizenden mensen in en rondom de Amsterdamse haven. De verhalen van deze mensen laten de verbondenheid tussen haven en stad zien.


Locatie: Scheepvaartmuseum, Amsterdam
AV & Showcontrol: MAV Techniek / Koppelco
Ontwerp: OPERA Amsterdam / Studio Louter
Interactives: YIPP
Lichtontwerp: 50LUX