MAV Techniek installeerde voor Huis Doorn de audiovisuele apparatuur en aansturing in het Paviljoen Nederland en de Eerste Wereldoorlog.

Nederland en De Eerste Wereldoorlog
Het is in 2014 honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Hoewel Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog neutraal bleef, heeft deze oorlog veel invloed gehad op talloze facetten van het Nederlandse leven.
De Nederlandse regering, heeft in persoon van Minister Bussemaker, Museum Huis Doorn benoemd tot officiële Plaats van Herinnering van de Eerste Wereldoorlog in Nederland.
Tentoonstelling
Op 4 september jl. heeft H.K.H. Prinses Beatrix het nieuwe tentoonstellingspaviljoen feestelijk geopend.

In de voormalige garage van de Duitse keizer Wilhelm II, verbouwd en uitgebreid met een glazen uitbouw, is de vaste tentoonstelling ‘Tusschen twee vuren’ gewijd aan het neutrale Nederland, dat tussen 1914 en 1918 letterlijk ligt ingeklemd tussen de oorlogvoerende grootmachten. Aan de hand van vijf thema’s: vluchtelingen, mobilisatie, economie/schaarste, publieke opinie en democratie wordt het verhaal verteld.

In de uitbouw zullen tijdens de herdenkingsjaren 2014-2018 wisselende presentaties worden gemaakt over de betekenis van de Eerste Wereldoorlog voor het moderne Nederland en Europa. Er bestaat in Nederland nog geen ander museum dat alle kanten belicht van de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor Nederland. Het nieuwe paviljoen krijgt de status van officiële herdenkingsplaats 1914-1918.

Landelijk coördinatiepunt
Voor het verspreiden van kennis en het beschikbaar stellen van betrouwbare basisinformatie over deze periode is een landelijk coördinatiepunt EersteWereldoorlog.nu opgericht. Dit is een gezamenlijk project van Huis Doorn, NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en het Nederlands Openluchtmuseum en tot stand gekomen met subsidie van het Ministerie van OCW en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Meer informatie vindt u op eerstewereldoorlog.nu


Locatie: Museum Huis Doorn, Doorn
AV & Interfacing: MAV Techniek