Locatie: NAI, Rotterdam

Voor de 5e IABR – MAKING CITY, een beurs en half jaar durende expositie bij het NAI, heeft MAV Techniek in opdracht van Rapenburg beeld en geluid apparatuur geïnstalleerd. Gezien dit geen permanente installatie was heeft MAV de apparatuur verhuurd, maar geïnstalleerd met de kwaliteit van afwerking als bij een permanente installatie.

‘Hoe maken we stad?’, is de centrale vraag van de 5e IABR: Making City. De voortdurende verstedelijking stelt ons voor immense politieke, sociale, economische en ecologische uitdagingen. Het zijn de steden die de oplossingen voor de grote opgaven van de 21e eeuw moeten vinden. No cities, no future. De stad is onze toekomst, maar alleen als ze beter bestuurd, ontworpen en gepland wordt dan nu het geval is.

Daarom doet de 5e IABR: Making City een oproep aan alle betrokkenen – bestuurders, beleidsmakers, politici, marktpartijen, ontwerpers en burgers. Stad maken moet echt op een andere manier, met sterke allianties, met een uitgesproken stedelijke agenda en met ontwerp voorop.