Huis van Oranje:
Delft en het Nederlandse Koninklijk Huis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sinds Willem van Oranje worden bijna alle leden daarvan bijgezet in de koninklijke grafkelders in de Nieuwe Kerk. In 2002 en 2004 nog, vonden drie leden van de Koninklijke Familie hier hun laatste rustplaats.

Ontwerp bureau Platvorm heeft een orange loper ontworpen in de openbare ruimte boven deze koninklijke grafkelders. De orange loper is een interactieve tour door de geschiedenis van de Nieuwe Kerk en zijn functie. MAV Techniek heeft in deze interactieve tour het complete audiovieële spectrum ingevuld. van het aanlichten van infopanelen en objecten tot het beeld in schermen, projectie en bijbehorende audio. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het niet zichtbare, de aansturing en al wat ervoor moet zorgen dat alle onderdelen van de tour technisch goed functioneert.


Locatie: Nieuwe Kerk, Delft
AV & Interfacing: MAV Techniek
Animatie & Software: YiPP
Ontwerp: Platform
Concept: Duinzand