Welkom in een van de oudste gevangenissen van Nederland. Van de vijftiende tot de negentiende eeuw werden in dit gebouw verdachten opgesloten in afwachting van hun verhoor en berechting. Ook zitten er gevangenen achter slot en grendel. Van zware criminelen tot kruimeldieven. Ze worden bewaakt door een cipier, die ook in het gebouw woont. Maar er spelen meer mensen een rol in de Gevangenpoort. De rechter, die de verdachten verhoort om hen een bekentenis te laten afleggen en hun straf bepaalt. En de beul, die de rechter soms een handje moet helpen bij de ondervraging.

Door de tentoonstelling heen werken we met audiovisuele, bewegende schaduwen van dit soort hoofdpersonen. Zij vertellen hun verhaal. Ook vertellen ze historische informatie, geven ze toelichting bij objecten en werken ze als een link naar het heden. Ze betrekken de bezoeker bij de tentoonstelling en werpen vragen op.

We sluiten af met een game waar je zelf een oordeel kan vellen. Hier worden straffen van toen vergeleken met nu. Je krijgt hierbij uitleg door jurist en raadsheer Ybo Buruma.


Locatie: Rijksmuseum De Gevangenpoort, Den Haag
AV, Audiotour & Showcontrol: MAV Techniek
Ruimtelijk en grafisch ontwerp: Platvorm
Scenario,productie schimmen en audiotour: Duinzand
Lichtontwerp: Studio FLEK
Game Raadkamer: Yipp
Foto’s: Mike Bink