De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. Met deze nieuwe route wordt gebouwd aan de economische versterking van de regio en investeren we in de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

Het informatiecentrum van de RijnlandRoute is dé plek waar alle informatie over het project samenkomt. Hier kun je zien en beleven wat er allemaal komt kijken bij de aanleg van de RijnlandRoute en hoe de weg er straks uitziet. Er is uitleg over de bouwmethoden en techniek. Daarnaast vind je er informatie over innovatie, veiligheid, inpassing in de omgeving en natuur en archeologie.

Het informatiecentrum staat naast de startschacht van de tunnel. Vanaf medio 2019 start de tunnelboormachine met het boren van de circa 2,5 kilometer lange wegtunnel. Naast het informatiecentrum is ook een uitkijkpunt van waar je zo in de startschacht kunt kijken. Het uitkijkpunt naast het informatiecentrum kan afgesloten of verplaatst worden als de werkzaamheden aan de startschacht van de tunnel dat nodig maken.

De verwachting is dat de RijnlandRoute eind 2022 gereed is.

rijnlandroute.nl


Locatie: Oostvlietpolder,
AV: MAV Techniek
Foto’s: Erst-Jan van Pel
Uitvoering: Brandwacht & Meijer / Podium