In opdracht van Rapenburg Plaza installeerde MAV Techniek alle audiovisuele apparatuur in het Stedelijk Museum Kampen.

Het museum heeft vier hoofdonderwerpen: water, religie, rechtspraak en het huis van Oranje.

Kampen is rijk geworden door het Water. Het water maakte handel mogelijk naar verre oorden, waar veel geld werd verdiend. Maar water zorgde ook voor bedreiging. In de zalen over het Water is de geschiedenis van Kampen en het water te zien. Het oude Hanzeverbond, de opgang en de neergang van de Hanzestad, de stijging van de zeespiegel in onze tijd; Kampen leeft met het water.

Geloof is van oudsher zeer aanwezig in Kampen. Tot aan de reformatie was Kampen een Rooms Katholieke stad. Er waren grote kerken en kloosters in de oude binnenstad. Na de reformatie werd Kampen protestant en er vestigden zich twee theologische universiteiten. Er is veel bewaard gebleven uit deze tijd. Dit kunt u bewonderen in de thema zalen over religie.

Al vroeg in de Middeleeuwen krijgt Kampen stadsrechten. Er wordt bestuurd en er mag recht gesproken worden en dat gebeurt in de Schepenzaal. Deze oude zaal uit 1545 is het pronkstuk van het museum. De zaal is honderden jaren onveranderd gebleven. De Schepenzaal is te bezichtigen en in de themazaal over bestuur en recht is te zien hoe dat vroeger in zijn werk ging.

Het Stedelijk Museum Kampen heeft geschilderde portretten van alle stadhouders en koningen uit het huis van Oranje. Alle Oranjes zijn ten voeten uit geschilderd; van top tot teen.


Locatie: Stedelijk Museum, Kampen
AV: MAV Techniek